Dotazy

 1. Jaké nabíjení a údržbu vyžaduje baterie Shorai LFX?
 2. Jak dlouhodobě skladovat baterii Shorai LFX?
 3. Jak je možné srovnávat kapacitu baterií Shorai LFX s kapacitou elektrolytových baterií?
 4. Jaký vliv na baterii má voda, jak zabránit korozi?
 5. Vyplatí se baterie Shorai objednat z USA?
 6. Je možné namontovat Shorai LFX v jakékoliv poloze?
 7. Jak vybrat správný model baterie pro vaše vozidlo?
 8. Jak neztratit záruku?
 9. Jaký vliv má na startovací schopnosti baterie chladné počasí?
 10. Mohu použít nabíječku na olověný akumulátor nebo nabíječku jiných značek?
 11. Jak je možné porovnat značení CCA (startovací proud za studena) u Shoari LFX s kapacitním značením Ah u elektrolytových baterií?
 12. Jak dlouho LFX baterie vydrží?
 13. Čím se liší Shorai LFX baterie od konkurenčních?
 14. Jaká jsou bezpečnostní opatření?
 

Jaké nabíjení a údržbu vyžaduje baterie Shorai LFX?

Baterie LFX™ by měly být nabíjeny kdykoliv napětí klesne na 13,1 V nebo dříve. Pokud máte klasický (starší), custom nebo off-road motocykl, který nemá žádné proudové požadavky na baterii, i když je klíč zapalování vypnutý (v pozici OFF), potom ji stačí dobíjet jednou za rok. Ovšem většina moderních silničních motocyklů odebírá z baterie energii, i když je klíč zapalování vypnutý (v pozici OFF). Napájí se např. hodiny, alarm palubní počítač, apod. Tyto, byť na první pohled nepatrné, odběry v konečném důsledku baterii zcela vybijí, což zapříčiní nevratnou ztrátu jejich parametrů nebo její trvalé poškození. Na takové poškození baterie se nevztahuje záruka. Pokud tedy není Vaše vozidlo nastartováno alespoň 2x za měsíc, měli byste baterii každé 2 týdny nabít. “Chytré” elektrolytové nabíječky s funkcí automatického vypnutí nabíjení mohou být používány pro pravidelné nabíjení, ale NEMOHOU být použity jako tendery (udržovací nabíječky pro dosažení optimálních podmínek při skladování) a měly by být odpojeny okamžitě po ukončení nabíjení. Starší elektrolytové nabíječky bez funkce automatického vypnutí, by neměly být používány. Nesprávné nabíjení je nebezpečné a může zapříčinit ztrátu záruky. Shorai inteligentní nabíječka BMS01 s udržovacím režimem a Battery Management Systémem představuje nejvhodnější a nejsnazší způsob skladování a dobíjení. Její použití doporučujeme zejména pro ty, kteří jezdí méně než 2x za měsíc. Alternativně je také možné při dlouhodobém odstavení vozidla odpojit minusový vodič z baterie. Potom opět stačí baterii dobít jednou za rok.

 

Jak dlouhodobě skladovat baterii Shorai LFX?

Ideální teplota pro dlouhodobé skladování baterií LFX s ohledem na jejich maximální životnost je 1°C (34°F). Skladování při takto nízké teplotě je vhodné pro jakýkoliv typ baterie obecně. Doporučujeme vyjmout baterii z vozidla, zaizolovat kontakty z důvodu zabránění zkratu a umístit baterii do chladného a suchého prostředí – vhodná je i lednička. Neskladujte při teplotách pod -18°C nebo nad 32°C. Nabíjení pod bodem mrazu není vhodné. Nechcete-li vyjímat baterii z vozidla, je vhodné připojit nabíječku Shorai BMS01 a po celou dobu skladování nechat spuštěný udržovací režim (Store Mode). Hodinu před samotnou jízdou je ideální přepnout na režim nabíjení (Charge). Proběhne balancování článků baterie a dobití na její plnou kapacitu.

 

 

 

 

 

 Jak je možné srovnávat kapacitu baterií Shorai LFX s kapacitou elektrolytových baterií? 

 

Předně je potřeba si uvědomit, že primární funkcí startovací baterie, je dodat co nejvíce proudu během krátkého času, aby proběhlo úspěšné nastartování vozidla. Aby toto bylo vykonáno efektivně, baterie musí mít nízký vnitřní odpor. Při jinak stejných parametrech, čím větší má baterie kapacitu, tím menší je její vnitřní odpor a tím snáze dokáže nastartovat vozidlo.

Výrobci elektrolytových baterií používají pro vyjádření startovací schopnosti kapacitní klasifikaci Ah. Toto kapacitní značení ovšem není skutečnou startovací schopností baterie. Kapacitní měření elektrolytových baterií je založeno na jejich kompletním vybití, pří nízkém tempu vybíjení. Při reálném startování jsou ale schopny ze sebe vydat mnohem méně startovací energie než je jejich udávaná kapacita. Čím více jsou elektrolytové baterie vybity, tím ztrácejí svou kapacitu vyšším tempem a protože jejich vnitřní odpor roste s přibývajícím vybití, skutečná využitelná kapacita za účelem účinného startování může být pouhých 20% uváděné kapacity. Opakované vybití jakékoliv elektrolytové baterie ji může trvale poškodit a zamezit jejímu dalšímu použití za účely startování vlivem trvalého poklesu napětí.

Lithium Iron Phosphate baterie se chovají úplně jinak. Nejenom, že jejich vnitřní odpor je méně než 1/3 vnitřního odporu elektrolytových baterií, ale jsou také schopné většího „hlubokého vybití“. Vnitřní kapacita při kompletním vybití je 1/3 uváděné PbEq kapacity. Například, LFX18 12V má uvnitř 6Ah články, které jsou schopné až 80% vybití bez jakéhokoliv poškození a disponující větší startovací schopnosti ve srovnání s elektrolytovými. Proto použitelná startovací kapacita Shorai LFX18 12V je stejná nebo větší než u baterie elektrolytové s označením 18Ah, zatímco startovací schopnosti baterie Shorai budou výrazně lepší. Systém značení PbEq AH (ekvivalent elektrolytu) proto umožňuje uživatelům porovnat jinak velmi rozdílné technologie a jejich chování.

 

Jaký vliv na baterii má voda, jak zabránit korozi?

 

Vyhněte se vysokotlakému mytí kolem bateriových prostor vozidla nebo permanentnímu působení vody. Má-li být baterie příležitostně ponořena do vody, je nezbytné provést utěsnění. Použijte elektricky nevodivou vazelínu. Zaplňte s ní kompletně celou rýhu mezi spodní částí baterie a jejím horním víkem i 5-pinový napájecí konektor. Silnou vrstvu aplikujte i na oba póly baterie. Obrázek vlevo šipkami ukazuje místa aplikace těsnění.

 
 

Vyplatí se baterie Shorai objednat z USA?

Pokud se rozhodujete, zda-li neobjednat baterii Shorai z USA, nezapomeňte při Vaší kalkulaci ceny počítat s následujícími náklady či riziky:
 • Cena přepravy.
 • Clo při hodnotě zboží nad 150 EUR.
 • DPH 21% zaplatíte celnímu úřadu při nákupu nad 22 EUR.
 • Doba přepravy.
 • Případnou reklamaci uplatňujete u prodejce, tedy v USA.
 • Produkt zakoupený v USA není lokalizován do češtiny.
 
Je možné namontovat Shorai LFX v jakékoliv poloze?
Ano.
 

Jak vybrat správný model baterie pro vaše vozidlo?

Využijte integrovaný vyhledávač kompatibilního modelu baterie pro Vaše vozidlo na našem e-shopu. Pokud nemůžete Vaše vozidlo ve vyhledávači najít, neváhejte nás kontaktovat emailem na info@vpmtech.cz nebo telefonicky: +420 737 384 876, +420 774 822 937, +420 776 361 396
 

Jak neztratit záruku?

Je velmi důležité vybrat správný model baterie. JEŠTĚ PŘED SAMOTNOU INSTALACÍ jděte na www.shorai.cz a pomocí našeho vyhledávače “Typ/Výrobce/Rok/Model” si ověřte, že jste koupili správný model baterie pro Vaše vozidlo. Použitím nesprávného typu baterie nemůže být zaručena spolehlivost a životnost Vaší LFX, navíc ztratíte záruku a pozdější možnost reklamace! Pokud Vámi zakoupená baterie Shorai LFX™ není kompatibilní s Vaším vozidlem, kontaktujte Vašeho prodejce za účelem výměny za správný model. Pokud Vaše vozidlo není vyhledávačem nalezeno, kontaktujte Vašeho prodejce za účelem výběru správného modelu baterie. Návod na použití obsahuje více informací ohledně záruky. Prosím, čtěte jej pozorně.

 

Jaký vliv má na startovací schopnosti baterie chladné počasí?

U správně fungujícího vozidla by startování i při cca -7°C mělo proběhnout na první pokus. To platí za předpokladu plně nabité baterie, přestože bylo vozidlo delší dobu před startem odstaveno. Pokud se při otočení klíče zapalování na hodnotu “ON” rozsvítí potkávací světla, dojde k proudovému odběru z baterie a tím k jejímu “oživení”. Takovýto způsob startu je v chladném prostředí vhodné aplikovat. Doba zapnutých světel před startem záleží na okolní teplotě. Pokud je teplota kolem 5°C, potom 30 sekund probudí Vaši baterii a zvýší její startovací schopnost. Při teplotě kolem -17°C, nechejte zapnutá světla po dobu 4-5 minut před startováním. Při dodržování těchto doporučení zaznamenáte lepší startovací schopnosti “na první pokus” a delší životnost baterie. Pokud přesto napoprvé dojde k neúspěšnému startu, ten druhý bude mnohem silnější díky prohřátí baterie při prvním startu. Poznámka: Alternativně kromě světel je možné použít jakékoliv spotřebiče: vyhřívané rukojeti, rádio,atp.

 

Mohu použít nabíječku na olověný akumulátor nebo nabíječku jiných značek?

Tabulka zobrazující zbývající kapacitu baterie zjištěnou na základě měření napětí baterie. 

NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT nabíječku, pokud má automatický desulfatační režim, který nemůže být vypnut. Sulfatace je nežádoucí jev, vyskytující se u elektrolytových akumulátorů při poklesu jejich napětí. Desulfatační program nabíječky se snaží odstranit krystaly síranu olovnatého z elektrod olověného akumulátoru.

Baterie Shorai LFX sulfatací netrpí.Režimem desulfatace, může dojít k jejímu trvalému poškození, na které se nevztahuje záruka.

Pomocí voltmetru můžete změřit napětí na baterii a převodní tabulkou zjistit její zbývající kapacitu. Kontrolovat kapacitu je nezbytné při dlouhodobém skladování, pokud má vaše vozidlo nepřetržitý odběr energie. LFX baterie by měly být udržovány tak, že 20% jejich kapacity v nich vždy zůstane jako absolutní minimum. Dobíjeny by měly být již při poklesu kapacity na 50%, tzn.při napětí 13,1V. Pro měření použijte kvalitní voltmetr.

Nejsnazší údržbu představuje použití nabíječky Shorai SHO-BMS01. Ta je propojena s baterií pomocí 5-ti pinového BMS konektoru, tedy ne přes póly baterie. Součástí balení nabíječky jsou dva typy kabelů. Jeden prodlužovací, který je vhodné nechat zapojen v 5 PIN konektoru baterie a druhý nabíjecí, který je při potřebě nabíjení propojen s kabelem prodlužovacím. Tento systém umožňuje použití nabíječky aniž by bylo demontováno sedadlo motocyklu. Nabíječka disponuje Battery Management Systémem, jehož výhoda spočívá v inteligentním nabíjení (balancování) jednotlivých článků baterie na jejich 100% kapacity. Store mode je udržovací režim nabíječky, který je vhodné spustit při dlouhodobém odstavení vašeho vozidla. Tento režim monitoruje zbývající kapacitu baterie a udržuje ji na přibližně 80% úrovně nabití. Tato úroveň nabití je ideální pro skladování lithium-iron baterií.

 

Jak je možné porovnat značení CCA (startovací proud za studena) u Shoari LFX s kapacitním značením Ah u elektrolytových baterií?

Značení CCA (Cold Cranking Amperes – startovací proudy za studena)* je další způsob jak se výrobci olověných baterií snaží vyjádřit jejich startovací schopnost. Při tomto testu elektrolytová baterie bohužel poskytuje pouze poloviční napětí (kolem 7,2V), kterým ale vozidlo nenastartujete. Uváděná hodnota CCA nepředstavuje reálný proudový odběr vozidla při startu. Například vozidlo, které používá baterii s hodnotou CCA=200A, použije k nastartování pouze 45-80A. Co je ale skutečně při hodnocení CCA důležité, je jaké napětí je schopna baterie při tomto testu poskytnout. Baterie s vyšší hodnotou CCA poskytne vozidlu při startu vyšší napětí, při stejném proudovém odběru starteru. Baterie Shorai LFX jsou při testování CCA schopny poskytnout při startu napětí 9V po dobu 5 sekund při stejném proudovém odběru a dalších 30 sekund probíhající zátěže bude napětí vyšší při srovnání s elektrolytovou baterií. Při skutečných proudových požadavcích vozidla při startu, které jsou mimochodem vždy nižší než CCA, baterie Shorai LFX poskytují napětí až o 2 Volty vyšší než jejich elektrolytový ekvivalent podle CCA hodnoty. Samotný proud není schopen nastartovat vozidlo, ale proud násobený napětím vykonává práci (W). Při snaze o relevantní srovnání s elektrolytovou baterií je proto ve skutečnosti nutné hodnotu CCA LFX baterie násobit koeficientem 1,5. Například Shorai LFX18 s hodnotou CCA 270A poskytuje při startu stejné napětí jako kvalitní elektrolytová baterie s hodnotou CCA 405A.

CCA - Cold cranking amperes - je pro elektrolytové 12V baterie definován jako proud, který baterie dokáže dodávat při teplotě -18°C po dobu 30 sec. s napětím alespoň 7,2 V.

 

Jak dlouho LFX baterie vydrží?

To závisí na mnoha faktorech. Například olověná baterie v nejhorších podmínkách může vydržet jen pár týdnů, v nejlepších i sedm let (top-kvalitní značky s pravidelným používáním). Náš výzkum ukazuje průměrnou životnost elektrolytové baterie v motocyklu 2,5 - 3 roky. Za stejných podmínek, garantujeme dvojnásobnou životnost Shorai LFX baterii. Zhruba tedy 5 až 6 let. Za ideálních podmínek používání a skladování, očekáváme životnost 8 až 10 let.
 

Čím se liší Shorai LFX baterie od konkurenčních?

Shorai LFX baterie obsahují Shorai eXtreme - lithium železo fosfát - hranolové články (LiFePO4). Neobsahují jedovaté olovo, nebezpečné kyseliny a během nabíjení nevznikají žádné výbušné plyny, tak jako u olověných baterií. Ve srovnání s elektrolytovými bateriemi, jsou Shorai LFX extrémně lehké, nesulfátují, jsou šetrné k životnímu prostředí a vyznačují se velmi nízkým samovolným vybíjecím efektem.

Při výrobě lithiových power-sport baterií používají konkurenční výrobci válcovité články. Tyto články byly původně určeny pro aplikace v elektrickém nářadí. Shorai používá hranolové články, které byly speciálně za účelem startování vyvinuty a jsou vhodnější zejména z těchto důvodů:

Válcové články jsou vyráběny pouze v jedné velikosti. Tím je omezen tvar a velikost startovací baterie. Mohou být příliš široké nebo vysoké. LFX články jsou v pravoúhlých obalech, které lze libovolně rozložit dle požadavků na celkovou velikost baterie. Shorai LFX poskytují dokonalé uložení v motocyklech. V případě, že je bateriový prostor vozidla větší než samotná baterie LFX, jsou v každém balení přiloženy lepící pěnové podložky pro vyplnění těchto nadměrných bateriových uložení.

Válcové články mohou úspěšně nastartovat motocykl, ale nebyly původně konstruovány na vysoké proudové zatížení startovacích systémů. V důsledku toho trpí a opotřebovávají se každým startem. Naproti tomu Shorai LFX, jsou od svého základu vyvinuty s důrazem na dlouhou životnost a vysoký startovací výkon v širokém rozmezí teplot. Byly použity v extrémních high-tech projektech na světě, jmenujme například aplikace autonomního letadla, lodí, ponorek, elektromagnetického zbraňového výzkum, apod.

Továrna Shorai splňuje certifikaci ISO 9000:2008. Články jsou zde testovány a kontrolovány v průběhu šesti týdnů. Kontrolní doba je dvakrát až čtyřikrát delší než je u konkurenčních výrobců obvyklé. To zaručuje kvalitu našeho výrobku v dlouhodobém horizontu.

 

Jaká jsou bezpečnostní opatření?

Jakákoliv startovací baterie obsahuje velké množství energie. Během zkratu je všechna tato energie během velmi krátkého času uvolněna buď extrémně horkým elektrickým obloukem (podobně jako u sváření) nebo vznikem ohně či exploze. BUĎTE OPATRNÍ A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEDOVOLTE VZNIKU ZKRATU SPOJENÍM PÓLŮ. Během manipulace s baterií nenoste kovové náramky na ruce ani řetízky na krku. Přesvědčte se, že oba póly baterie s kabely jsou izolovány a nedotýkají se vozidla. Nepoužívejte karbonové držáky baterie – karbon je elektrický vodič. Buďte opatrní!