Odstraňování problémů s LFX

 

 

BATERIE SE NENABÍJÍ

 

 Odhady dob nabíjení najdete v referenčním listu doby nabíjení. Většina modelů baterií Shorai LFX se plně nabije za 1-2 hodiny z 30% SOC při použití typické nabíječky s rychlostí 2A. U větších baterií, jako je LFX36, při používání udržovací nabíječky s nízkým výkonem s rychlostí 0,75 A může trvat úplné nabití až 12 hodin.

 

Pokud používáte nabíječku olověného typu, NEPOUŽÍVEJTE, pokud má automatický režim „desulfatace“, „oprava“, „obnova“ nebo „zotavení“ , který nelze vypnout. Olověné nabíječky lze použít k pravidelnému údržbovému nabíjení a po úplném nabití baterie ji odpojte. NENECHÁVEJTE olověnou nabíječku připojenou trvale k  baterii, protože většina NEDOKÁŽE ZAJISTIT správné napětí pro lithiové baterie. DŮLEŽITÉ - pokud je baterie LFX hluboce vybitá pod 12,86 V, lze k obnovení baterie použít pouze lithiovou nabíječku s vyvážením článků. Nabíječky Shorai BMS01 jsou doporučené nabíječky pro vyvážení článků.

 

Když je baterie Shorai LFX plně nabitá, bude naměřené špičkové napětí ~ 14,4V. Plovoucí napětí baterie LFX na 14,6-14,8V po dobu 24 hodin může pomoci zlepšit kapacitu a zpomalit rychlost samovybíjení. Pokud je rychlost samovybíjení baterie testována ve zkušebním stavu po dobu 24 hodin mimo vozidlo a napětí baterie klesne pod 13,3 V, může baterie vyžadovat další vyvážení článků a opětovné nabíjení.

 

Pokud baterii necháte několik měsíců odstavenou mimo vozidlo, je normální pokles napětí až na 13,2V. Pokud je baterie plně nabitá na 14,4 V a umístěna mimo vozidlo, může vydržet až 1 rok, bez nutnosti nabíjení.

 

Je důležité si uvědomit, že napětí baterie po připojení k vozidlu poklesne rychleji kvůli parazitnímu odběru elektrických systémů. Většina vozidel čerpá při vypnutém zapalování méně než 2 mA, ale některá vybijí baterii až 350 mA. Baterie, která zůstane trvale připojena k vozidlu a která bude mít mezi jízdami dlouhou pauzu a její klidové napětí klesne pod 13,1 V je nutné před startem nabít! Obecně platí pravidlo, nabíjet baterii, pokud je pauza mezi jízdou delší než 1 měsíc. Některá vozidla s vypnutým zapalováním dokážou baterii vybít na 13,1 V za pouhých několik dní!

 

Běžné problémy s vozidlem, které mohou vést k vybití baterie nebo ke špatnému startovacímu výkonu

 Pokud nabíjecí systém vozidla nefunguje správně, baterie se během jízdy vybije. Pomocí voltmetru zkontrolujte, zda je výstupní napětí nabíjecího systému 13,6 V - 14,4 V při ~ 2000 ot./min.

Pokud je vozidlo delší dobu odstaveno, může vybít baterii z parazitního odběru proudu.

Pokud je vozidlo delší dobu odstaveno

 

 Baterie Shorai má velmi nízké samovybíjení a vydrží přibližně 1 rok při odpojení do hodnoty napětí 13,1 V. Pokud je však nainstalována na vozidle a nepoužívá se, může elektrický systém vozidla časem vybít baterii. Nejedná se o výrobní vadu a nevztahuje se na ni záruka.

Pokud je baterie trvale připojena na vozidle, nabijte ji, pokud napětí klesne pod 13,3 V. Pro účely trvalého připojení na vozidle a skladování, se doporučuje nabíječka Shorai BMS-01.

 

Pokud je baterie příliš vybitá

 Pokud používáte nabíječku Shorai na hluboce vybitou baterii, je typické střídání žlutého a zeleného světla tam a zpět, pokud je napětí baterie nižší než 50% (13,1 V). Nabíjení může trvat několik hodin, ale můžete zrychlit proces dobíjení pravidelným stisknutím tlačítka nabíjení a / nebo odpojením a opětovným připojením nabíječky k opětovnému vzorkování úrovně napětí. Jakmile napětí překročí 13,1 V, nabíječka bude pracovat v režimu normálního nabíjení (blikající zelené světlo). V režimu nabíjení dodá plnou rychlost nabíjení 2 A a nabíjení se obvykle dokončí za méně než hodinu. Pokud nemůžete obnovit baterii, vraťte ji do VPMtech, abychom ji mohli opravit a otestovat.

SOC graf Shorai LFX

    SOC graf Shorai LFX

 

ČASY NABÍJENÍ BATERIE

 

  Nabíjecí proud (A)
    0,75 2 4 6
Položka   Počáteční stav nabití Počáteční stav nabití Počáteční stav nabití Počáteční stav nabití
    30% SOC 30% SOC 30% SOC 30% SOC
Model baterie Kapacita (Ah) Doba nabíjení (hodiny) Doba nabíjení (hodiny) Doba nabíjení (hodiny) Doba nabíjení (hodiny)
LFX07L2-BS12 2 1.9 0,7 0,4 0.2
LFX09A2-BS12 3 2.8 1.1 0,5 0,4
LFX09L2-BS12 3 2.8 1.1 0,5 0,4
LFX12A1-BS12 3.5 3.3 1.2 0,6 0,4
LFX14A1-BS12 4.5 4.2 1.6 0,8 0,5
LFX14A2-BS12 4 3.7 1.4 0,7 0,5
LFX14A4-BS12 4.5 4.2 1.6 0,8 0,5
LFX14A5-BS12 4.5 4.2 1.6 0,8 0,5
LFX14L2-BS12 4 3.7 1.4 0,7 0,5
LFX14L5-BS12 4.5 4.2 1.6 0,8 0,5
LFX18A1-BS12 6 5.6 2.1 1.1 0,7
LFX18A2-BS06 6 5.6 2.1 1.1 0,7
LFX18L1-BS12 6 5.6 2.1 1.1 0,7
LFX18L2-BS06 6 5.6 2.1 1.1 0,7
LFX19A4-BS12 6.4 6.0 2.2 1.1 0,7
LFX21A6-BS12 7 6.5 2.5 1.2 0,8
LFX21L6-BS12 7 6.5 2.5 1.2 0,8
LFX24A3-BS12 8 7.5 2.8 1.4 0,9
LFX24L3-BS12 8 7.5 2.8 1.4 0,9
LFX27A3-BS12 9 8.4 3.2 1.6 1.1
LFX27L3-BS12 9 8.4 3.2 1.6 1.1
LFX36A3-BS12 12 11.2 4.2 2.1 1.4
LFX36L3-BS12 12 11.2 4.2 2.1 1.4

 

Poznámka - skutečné doby nabíjení se budou lišit v závislosti na pracovním cyklu nabíječky a budou delší, pokud je proud RMS menší než vypočítaná hodnota.